Woningborg


A.J. van der Tol BV is aangesloten bij Woningborg. Woningborg is van toepassing bij nieuwbouwprojecten. Al meer dan 30 jaar verstrekt Woningborg waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Woningborg voert vooraf een uitgebreide risicobeoordeling uit van aangemelde nieuwbouwplannen. Daarnaast geeft  Woningborg ook technische, financiële en juridische adviezen op het gebied van woningbouw. Het Woningborg-certificaat biedt zekerheid wanneer de bouwonderneming van een nieuwbouwwoning failliet gaat. Woningborg zorgt ervoor dat de woning zonder meerkosten wordt afgebouwd én dat de bouwkundige kwaliteit ervan na oplevering gedurende de garantietermijn gewaarborgd wordt. website

Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven


A.J. van der Tol BV geeft leerlingen de kans om het vak te leren binnen het bouwbedrijf. Daarvoor zijn wij aangesloten bij Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (voorheen Fundeon) en erkend als leerbedrijf. Met de komst van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voeren bedrijven onder de verantwoordelijkheid van het regionaal opleidingen centrum (ROC) het praktijkgedeelte van de opleiding van hun leerlingen uit. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. Het bedrijf wordt erkend voor de beroepsopleidingen die men in de praktijk verzorgt (BPV). De praktische uitvoering ligt bij de leermeester of praktijkbegeleider van het leerbedrijf. SBB heeft binnen de WEB de wettelijke taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een door SBB erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de sector worden gesteld aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Meer informatie

Bouwend Nederland


A.J. van der Tol BV is aangesloten bij Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland is een slagvaardige en professionele brancheorganisatie, die opkomt voor de belangen van de aangesloten ondernemingen en hen bijstaat bij de verdere ontwikkeling van bedrijf en product.
website


Algemene voorwaarden
Voor particulieren worden werken aangeboden met de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen (Covo2010). Hier te bekijken.


Voor zakelijke opdrachtgevers wordt aangeboden met Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk. (AVA2013) Hier te bekijken.